card
БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй
БӨӨРНИЙ АРХАГ  ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

БӨӨРНИЙ АРХАГ ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

БӨӨРНИЙ АРХАГ ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Гемодиализ эмчилгээний үеийн  эмийн болон хоолны дэглэм

Гемодиализ эмчилгээний үеийн эмийн болон хоолны дэглэм

Гемодиализ эмчилгээний үеийн эмийн болон хоолны дэглэм

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шилжүүлэн суулгах

Бөөр шилжүүлэн суулгах

Бөөр шилжүүлэн суулгах

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ.

Дэлгэрэнгүй
Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Дэлгэрэнгүй
Moнгол-Солонгосын бөөрний сувилагч нарын хамтарсан хурал  2013 он

Moнгол-Солонгосын бөөрний сувилагч нарын хамтарсан хурал 2013 он

Moнгол-Солонгосын бөөрний сувилагч нарын хамтарсан хурал

Дэлгэрэнгүй