card
БӨӨР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ II СЕМИНАР-2021

БӨӨР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ II СЕМИНАР-2021

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эмнэлзүйн тохиолдлын танилцуулга, хэвлэлийн тойм авах тухай

Дэлгэрэнгүй
БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

БӨӨР ОРЛУУЛАХ ХЭВЛИЙН ДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Бөөрний архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх буюу Бөөр хамгаалах эмчилгээ гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй
БӨӨРНИЙ АРХАГ  ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

БӨӨРНИЙ АРХАГ ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

БӨӨРНИЙ АРХАГ ӨВЧИН (БАӨ) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Гемодиализ эмчилгээний үеийн  эмийн болон хоолны дэглэм

Гемодиализ эмчилгээний үеийн эмийн болон хоолны дэглэм

Гемодиализ эмчилгээний үеийн эмийн болон хоолны дэглэм

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвөлгөө

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шилжүүлэн суулгах

Бөөр шилжүүлэн суулгах

Бөөр шилжүүлэн суулгах

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Бөөрний түүдгэнцэрийн эмгэг,урьдчилан сэргийлэх,оношлох,эмчлэх нь

Дэлгэрэнгүй
Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Бөөрний архаг дутагдал,бөөр орлуулах эмчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвар ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Бөөр шээсний замын халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх ба антибиотикийн зохистой хэрэглээ.

Дэлгэрэнгүй
Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Монгол-Японы диализийн техник болон эмчилгээний дэвшил сэдэвтэй хурал

Дэлгэрэнгүй